Re: Jorl jako ekspert

10 stycznia 2019

Nie zapominaj że Jorel był w technikum celerem i miał tam też przedmiot „Propedeutyka nauki o społeczeństwie”

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.