Re: zawsze, belkocie

11 października 2018

Co za brednie głupiego pijaczyny z Niemiec.


Ryszard Czarnecki:

Chcemy umiędzynarodowić sprawę zagrożenia dla demokracji w Polsce. Mamy do czynienia z przesuwaniem się naszego kraju na Wschód-ze standardów zachodnich i europejskich do standardów wschodnich, rosyjskich i białoruskich

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.