Re: Stanislaw Michalkiewic, to zwykly cham ..

10 października 2018

***Tytuł spotkania brzmiał „Wariant rozbiorowy. Polska droga do zniewolenia”. Przez ponad godzinę Michalkiewicz kreślił własną wizję historii Polski. W swoim wykładzie starał się zwrócił uwagę na podobieństwa historyczne obecnej sytuacji kraju i położenia Polski w XVII i XVIII wieku, kiedy wskutek zubożenia szlachty po potopie szwedzkim doszło do powstania zjawiska klienteli magnackiej, a potem obcej agentury. Według Michalkiewicza w Polsce „wariant rozbiorowy” jest realizowany nadal, poprzez zamknięcie układu politycznego. Polska jest częścią niemieckiego wariantu „Mitteleuropy”, którego celem jest uzależnienie państw Europy Środkowo-Wschodniej od Niemiec. Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., kiedy to do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, to według Michalkiewicza drugi „anszlus”. ***

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.