Wilhelm to kuzyn Rajmunda…

29 lipca 2018

…ze strony matki, Świątkowskiej z domu, z Grenowki pod Odessą (dzisiaj Hryniwka w granicach miasta) była matka Rajmunda, jak i Wilhelm.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.