Re: Ilu tam jeszcze niedoszłych majdanowców

27 grudnia 2016

W stanie wojny z naszym państwem jest Kaczyński i jego ubezwłasnowolniona ferajna.
Zaczęli od łamania prawa przez nocnego kundla prezesa, potem krótko a kloconoga Szydłowa nie publikowała jk to jej prawo nakazuje.
A potem już lawina – osiem ustaw uchwalanych i podpisywanych nocą niezgodnych z Konstytucją.
Kaczyński zniszczył TK gdyż rolą TK jest ocena czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. I niczego bardziej Kaczyński się nie obawiał gdyż zmaierzał łamać Konstytucję.
To nie jest walka – jak pierdzieli ten obleśny starzec – opozycji lecz Kaczyńskiego i PiSu z Konstytucją.


Ubolewam, że [D…] jest on absolwentem naszego wydziału. [Jako prawnik] dobrze wie, co to znaczy zasada demokratycznego państwa prawnego, co to znaczy Konstytucja i […] łamiąc Konstytucję po prostu nie realizuje swoich obowiązków jako Prezydent RP.

(Prof. Jan Zimmerman)

Powered by WPeMatico

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.